Tuổi Xây Nhà Cho Nữ Canh Ngọ

Xem tuổi làm nhà 2021 theo phong thủy tuổi nữ Canh Ngọ 1990

Năm 2021 gia chủ 32 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm Kim Lâu Năm 2021 gia chủ 32 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm Kim Lâu Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1990 (Nữ Canh Ngọ) Năm xây dựng:2021 (Tân

Xem tuổi làm nhà 2020 theo phong thủy tuổi nữ Canh Ngọ 1990

Năm dự kiến xây nhà là năm 2020 tức năm (Canh Tí), như vậy sẽ không phạm tam tai. Năm 2020 gia chủ 31 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm Kim Lâu Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1990 (Nữ Canh Ngọ) Năm xây dựng:2020 (Canh Tí)

Xem tuổi làm nhà 2019 theo phong thủy tuổi nữ Canh Ngọ 1990

Năm 2019 gia chủ 30 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ Phạm Kim lâu thê (Gây tai hoạ cho vợ của chủ nhà) Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1990 (Nữ Canh Ngọ) Năm xây dựng:2019 (Kỷ Hợi) Xét 3 yếu tố: Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc Tam

Xem tuổi làm nhà 2018 theo phong thủy tuổi nữ Canh Ngọ 1990

Năm 2018 gia chủ 29 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm Kim Lâu Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1990 (Nữ Canh Ngọ) Năm xây dựng:2018 (Mậu Tuất) Xét 3 yếu tố: Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc Tam Tai: Gia chủ tuổi Nữ Canh Ngọ, cần

Xem tuổi làm nhà 2017 theo phong thủy tuổi nữ Canh Ngọ 1990

Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1990 (Nữ Canh Ngọ) Năm xây dựng:2017 (Đinh Dậu) Xét 3 yếu tố: Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc Tam Tai: Gia chủ tuổi Nữ Canh Ngọ, cần tránh các năm tam tai: không phạm Năm dự kiến xây nhà là năm 2017 tức năm (Đinh Dậu), như