người tuổi Canh Ngọ 1990 nên thờ linh vật gì

Top 10 linh vật giúp cho tuổi Canh Ngọ 1990

Xét theo tam hợp tuổi ngọ thì người tuổi ngọ sẽ hợp với những người mang tuổi Tý và Thìn (Tam Hợp) Vì thế , người tuổi Canh Ngọ có thể sử dụng các tượng linh vật phong thủy như tượng Khỉ (Thân) , tuổi Chuột hoặc tuổi rồng sẽ hợp trong chuyện làm ăn